เลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้อุ่นใจ

ทุกวันนี้คนนิยมใช้รถยนต์กันมากขึ้น เพราะให้ความสะดวกสบาย สามารถขับไปที่ไหนก็ได้ตามใจสั่ง แต่ทว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็มีมากขึ้นไม่แพ้กัน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทเลินเล่อนั่นเอง ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จึงนิยมทำประกันรถยนต์เพิ่มเติม เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ผู้เอาประกันก็จะได้รับความคุ้มครอง หรือเงินค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยนั่นเอง ซึ่งหากจะถามว่าทำประกันรถยนต์ประเภทไหนดีที่สุด ก็คงต้องบอกว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั่นเอง แต่การเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 อุ่นใจอย่างไร ประกันรถยนต์ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งประกันแต่ละประเภทก็จะมีค่าเบี้ยประกัน และรูปแบบความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป แต่ประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมมากที่สุด คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งมีความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้ ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 – ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก – ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน… Read more“เลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้อุ่นใจ”