สาระความรู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด CCTV

สาระความรู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด CCTV วันนี่เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV หรือชื่อเต็มๆ ก็ คือ … แล้วมันมีหน้าทีทำอะไรละ ก็คือการใช้กล้องวีดีโอเพื่อถ่ายทอกสดภาพไป ยังอุปกรณ์ ปลายทาง อาทิเช่น จอมอนิเตอร์ หรือ เครื่องบันทึกภาพ แล้วมันจะมีความแตกต่างกับระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์อย่าง ไร ละ ? ซึ่งจะมีความแตกต่างเป็นอย่างมากเพราะว่า การกระจายสัญญาณโทรทัศน์ แบบทั่วไปนั้น มันจะกระจายสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณภาพไปถึงทุกๆ ที่สามารับตัวสัญญาณภาพได้แต่ กล้องวงจรปิด CCTV นั้นจะจับภาพในพื้นที่เฉพาะจุด และ กล้องวงจรปิด CCTV มันจะถูกใช้บ่อยในการเผ้าระวัง (surveillance) ในพื้นที่ ที่มีการตรวจสอบ เช่น สนามบิน ธนาคาร ร้านค้า โรงงาน ทางทหาร ถนนหนทาง จุดล่อแหลม ต่าง ๆ ที่เรียกเป็นกล้องวงจรปิด CCTV จริง ๆ… Read more“สาระความรู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด CCTV”